by Ola Zwolinska

You're unique

You're talented

You can

o coachingu

„Problemy nie mogą być rozwiązane przez ten sam sposób myślenia, który je stworzył.” (A. Einstein). A stara bajka mówi, że garbus sam nie widzi swojego garba – dopóki nie użyje odpowiedniego lustra. Kiedy standardowe sposoby rozwiązywania problemów i dostrzeżenia problemu zawodzą, rozwijaj się z coachem! Nauczysz się, jak wejść na nowe tory myślenia i jak dokonać upragnionych zmian.

Coaching to interaktywny proces wspierania Klienta (pojedynczej osoby lub organizacji) w przyspieszaniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i jakości funkcjonowania. Coach, poprzez używanie określonej struktury (modelu coachingowego) i słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się nieoceniającymi obserwacjami, prowokuje Klienta do kreatywnego myślenia oraz poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów. W procesie coachingowym koncentrujemy się na obecnej sytuacji Klienta i tym, co zamierza zrobić, aby osiągnąć zamierzony efekt (myślenie „w przód”).

Rozpoczynając pracę coachingową, budujemy partnerską relację, w którą zaangażowane są obie strony:

 • Klient ponosi 100% odpowiedzialności za swoje zaangażowanie, decyzje, działania i rezultat.
 • Coach odpowiada w 100% za swoje zaangażowanie, profesjonalizm stosowanych przez siebie narzędzi, stworzenie bezpiecznych warunków do kreatywności i eksperymentowania oraz dbanie o właściwy poziom swoich umiejętności i etyczność działań.

W coachingu uczenie łączy się z działaniem. Rozwój klienta następuje poprzez osobiste odkrycia, poszerzanie samoświadomości, uzyskiwanie wiedzy oraz rozumienie swoich strategii działania. A działania stymulowane są poprzez zachęcanie do podejmowania decyzji, zobowiązań, tworzenie planów działań, realizowanie zadań zmieniających nieużyteczne schematy działań.

W coachingu wspieramy więc Klienta w osiąganiu jego celów bez robienia tego za niego oraz bez mówienia mu, w jaki sposób, gdzie, z kim, itp. powinien to zrobić (tak więc coaching to nie doradztwo, poradnictwo, szkolenie czy mentoring). To metoda pracy przeznaczona dla ludzi o wysokiej świadomości siebie, którzy chcą lepiej poznać siebie lub zmierzyć się ze zmianą. Dla tych, którzy chcą pełniej i bardziej świadomie przeżywać swoje życie lub budować karierę. Również dla tych, którzy mają za sobą pierwsze nieudane próby wprowadzenia zmian i potrzebują pomocy w świeżym spojrzeniu na sytuację. Tematy pracy coachingowej (wg badań ICF, próba menedżerska):

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: 35%
 • Rozwój kompetencji menedżerskich: 18%
 • Rozwój sprawności biznesowej, merytorycznej, wiarygodności zawodowej: 15%
 • Rozwój umiejętności przywódczych: 14%
 • Przyśpieszenie rozwoju osobistego (jasność określania celów, równowaga między życiem zawodowym i osobistym, świadomość i wiedza o sobie, rozwój wewnętrzny): 12%

Jak wyglądają spotkania?

 • Proces coachingowy rozpoczyna się od sesji kontraktowej. Celem tego spotkania jest poznanie potrzeb i oczekiwań klienta i założeń dla pracy coachingowej. Ustalone zostają zasady współpracy, miejsca, częstotliwość spotkań, etc.
 • Proces coachingowy trwa zwykle do 10 sesji (jego długość uzależniona jest od poruszanych zagadnień).
 • Spotkania są prowadzone indywidualnie, w ustalonym wspólnie miejscu i czasie.
 • Każde spotkanie trwa 45- 90 minut.
 • Cały proces coachingowy trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy.
 • W ramach coachingu biznesowego współpracujemy w porozumieniu sponsor-uczestnik (coachee). Cele takiego procesu coachingowego, jego przebieg, jak i zakres raportowania, są ustalane na specjalnej, trójstronnej sesji kontraktowej.

argumenty „za”

nasz zespół

Praca coacha to dla nas ogromna satysfakcja i nieustanny rozwój zawodowy! Osobiste predyspozycje wspieramy standardami pracy International Coaching Federation, największej organizacji zrzeszającej coachów. Chętnie podnosimy swoje kwalifikacje na dodatkowych kursach. Praca w zespole oznacza dla nas nowe narzędzia dedykowane indywidualnie klientom i superwizje swoich doświadczeń z pracy z Klientem. A nasz najważniejszy atut to doświadczenie coachingowe w pracy z różnymi klientami. Klienci zadowoleni ze współpracy z nami na gruncie biznesu, wracają do nas ze swoimi „prywatnymi” celami.

ola coach-słucha

Ola Zwolinska

Menedżer marki Coaching4change.

Psycholog, certyfikowany coach ICF, doświadczony trener i konsultant zarządzania.  Czerpie inspiracje z wielu dziedzin – metodyki zarządzania, psychologii, NLP czy technik terapeutycznych. Trafnie wybiera metody najbardziej adekwatne dla sposobu uczenia się Klienta i skuteczne w drodze do osiągnięcia jego celu. Wspomaga Klientów od dwunastu lat, inspirując do pozytywnych zmian zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym.

przemek

Przemek Kik

Psycholog, certyfikowany coach ICF, doświadczony trener i konsultant zarządzania. Z wykorzystaniem metod coachingowych pracuje od ponad 8 lat. W coachingu najbliższe są mu sposoby pracy ukierunkowane na szybkie rozwiązania, dzięki czemu dużo łatwiej jest klientom zbudować i utrzymać motywację do działania.

 

 

kontakt

Coaching4change

Koniecznie skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz:

 • Przeprowadzić biznesową zmianę lub podjąć trudną biznesową decyzję. Rozwiązać problem, do którego podchodziłeś już wielokrotnie i rozbijałeś się o „szklany sufit”.
 • Zaplanować i przeprowadzić zmiany w swoim sposobie pracy (np. wzmocnić swój autorytet jako szefa, poprawić relacje w/z zespołem, znaleźć odpowiedni balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym);
 • Przeanalizować swoją aktualną sytuację zawodową i potencjalne kierunki rozwoju kariery. Coach zapewni Ci przeprowadzenie pełnej analizy zawodowej, pomoże Ci skupić się na Twoich atutach zawodowych i zaplanować kolejne kroki na ścieżce zawodowej.
 • Wesprzeć swoich pracowników w ich rozwoju. Zwłaszcza, jeśli inwestowanie w ich szkolenia nie przyniosły pożądanych przez Ciebie rezultatów.

Napisz do nas
referencje